Boka hela sjön och ha en riktigt trevlig dag med ditt sällskap

Gatgylet /Hyrsjö

Gatgylet ! Ett paradis för själen..

Platsen där ni kan vara ostörda, och ha en trevlig dag tillsammans.

Med En Total avkoppling.